Inspiration

INSPIRATION

Syftet med med denna del av sidan är att kontinuerligt, steg för steg, utveckla den för att tillföra värde inom olika områden kopplat till träning, hälsa samt fysiskt och psykiskt välmående där effekten även leder till ett starkare immunförsvar men där vi även tar upp konkreta åtgärder för att stärka immunförsvaret. 

Bakgrund till att jag skapade den är kopplat till utbrottet av Coronavirus SARS-CoV-2 och sjukdomen Convid-19, som WHO deklarerade som en pandemin 11 mars 2020, utifrån frågeställningen "Hur kan jag på bästa sätt bidra att skapa mesta möjliga värde utifrån mina kunskaper och erfarenheter?" och att så försöka att så enkelt och tydligt som möjligt förklara och beskriva det inte är lätt att förstå om man inte besitter tillräckliga kunskaper inom området. Källor bl.a. finns kopplade som länkar för att fördjupa sig ytterligare.

Har ni tips, synpunkter eller information av värde (främst kopplat till träning, hälsa och personlig utveckling) så får ni gärna skicka det via detta formulär. Ange alltid källa, studie, syfte etc. då jag är källkritisk och vill att det som publiceras kommer från trovärdiga källor och är granskat. Relevanta frågor besvaras främst via denna sidan så att fler kan ta del frågeställning och svar.

Träning & hälsa

Träning på begränsad yta

1. Träning på begränsad yta

Bakgrunden till att jag på kort tid skapat detta material är att jag hittills har sett få konkreta tips och råd inom träning och hälsa som verkligen kan skapa värde till de som har drabbats hårt såväl fysiskt som psykiskt av pågående pandemi. När det gäller träning så är det mesta som erbjuds beroende av att man antingen är utomhus, har tillgång till redskap, är beroende av större yta eller så är övningarna alldeles för generella, utan att det finns någon möjlighet att utveckla övningarna eller belastning.

Materialet är framförallt riktat till alla äldre som drabbats av ökad inaktivitet som följd av isolering och varken har erfarenhet av eller goda kunskaper hur de kan genomföra effektiv, allsidig fysisk aktivitet på begränsad yta i hemmiljö. Men även till alla de som tillhör någon form av riskgrupp där många av olika skäl inte kan eller väljer att vara isolerade och alla de ungdomar som drabbats av minskad sociala samvaro och fysisk inaktivitet på grund av att de tvingats till studier i hemmet men även påverkas starkt av stress och oro för student, osäkerhet med jobb, osäkerhet med studier, oro för nära och kära som på olika sätt drabbats etc.

Träning och fysisk aktivitet kan definitivt inte lösa alla problem vi står inför idag men det har en helt avgörande betydelse till att både bygga upp fysisk hälsa och psykiskt välmående samt ett starkare immunförsvar. Eftersom träning är min profession och min värdegrund utgår från att skapa så mycket värde som möjligt till så många som möjligt så har jag känt att jag självklart vill bidra med det jag på kortast möjliga tid kan sammanställa åt denna extremt stora och otroligt spretiga målgrupp - kort sagt alla i vårt samhälle.

Det har resulterat i ett generellt funktionellt rörlighetsprogram och 5 nivåer av agil träning med 3 kortare program som bl.a. ger ökad styrka, snabbhet, koordination, rörlighet, uthållighet och balans. Allt för att bidra till att så många som möjligt på enklast möjliga sätt ska få tillgång till effektiv och allsidig träning, som kan bedrivas på begränsad yta (mattan i filmklippen är 200 x 100 cm) utan att behöva införskaffa någon form utrustning.

Programmen kan köras var för sig eller som ett större program med flera övningar. Övningar kan bytas mellan programmen och man kan självklart lägga till egna övningar utifrån funktionalitet och önskemål. Syftet är att bidra till att skapa mesta möjliga värde till så många som möjligt till bra, effektiv och allsidig fysisk aktivitet.

Vad innebär agil träning?

Snabba lösningar är inget vi jobbar med eftersom vi vill utveckla individer mot deras fulla kapacitet. Agil träning är den unika metod som Top Coach Sweden använder sig av för att utifrån individers bakgrund, nuläge, aktuella fysiska och mentala status, mål och ambitioner träna på mest optimala sätt utifrån sina förutsättningar för att kontinuerligt utvecklas mot sin fulla kapacitet, inspireras och överträffa sina förväntningar.

Träningen bygger på att i varje stund skapa rätt kombination av att säkerställa grundförutsättningar för att kunna utföra rörelser och minimera skaderisk (bl.a. rörlighet och koordination), optimera återhämtning (bl.a. uthållighet) och utveckla prestationer (bl.a. styrka och snabbhet) utifrån en övningsbank med tusentals övningar och moment på alla nivåer som aldrig upphör att växa eftersom vi kontinuerligt utvecklas och vidareutbildas såväl utifrån forskning, vetenskap som praktisk tillämpning inom olika idrotter, träningsformer och metoder. 

Agil träning kan användas från nybörjare/motionär till elit, oavsett idrott/gren eller prestation och oavsett ålder. Det är inte kopplat till specifik idrott eller träningsform utan det är sett till att utveckla hela individen på bästa sätt rent fysiskt parallellt med att utveckla deras mentala mindset (tankesätt) genom coachning i samband med individuella pass. Allt mot uppsatta smarta mål och/eller ambitioner men parallellt med det kommer även ytterligare funktioner att utvecklas. Bl.a. smidigare och snabbare förmågor med möjlighet att kunna agera optimalt utifrån aktuella fysiska förutsättningar och maximerad funktionalitet i varje ny situation som uppstår.

Målbilden är att steg för steg bygga upp individer som kan röra sig så snabbt, smidigt och effektivt som möjligt med maximerad kapacitet och full kontroll. Se två exempel kopplade till friidrott "flip a coin": att på första försöket, utan förberedelse eller tidigare ha provat, välta ner ett mynt från en häck utan att fälla häcken och att välta ner ett mynt från en höjdhoppsribba utan att ribban åker ner

Vi uppfinner inte hjulet utan förädlar det för att skapa bästa funktion samt samarbetar med de främsta inom andra områden så att vi fokuserar på det vi kan bäst. Har man funktionsvariation där man t.ex. behöver jobba mer aktivt med att bygga upp en stark grund så kopplar vi ihop er med de främsta inom området. Vi jobbar även aktivt med att skapa förutsättningar för att alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, på sikt ska kunna erbjudas agil träning i någon form. Det framtagna materialet bygger på olika nivåer, program och övningar för att erbjuda lösning till så många individer som möjligt. Bättre lösningar kommer på sikt. 

Till alla er som inte är isolerade i hemmet

Givetvis kan även alla de som inte är isolerade få mycket stort värde av materialet. Men jag rekommenderar verkligen att ni bedriver någon form av pulshöjande aktivitet utomhus 20-30 min om dagen och kan starkt rekommendera trappträning (gå, springa och hoppa, framförallt uppför) som min vän och tränarkollega Mattias Sunneborn slår ett slag för i satsningen #100trappsteg. En alldeles utmärkt träningsmetod som kan varieras stort och aktivierar större muskelgrupper. Ta gärna del av intervjun med Mattias i "Malou efter 10" och följ dem gärna på Instagram.

På följande länk får ni lite inspiration till trapplöpning/-övningar från Top Coach Sweden.  Men börja lugnt och stegra intensitet och belastning över längre tid så att ni minimerar risk för överbelastningar. Särskilt när det gäller snabbhet och hopp (börja med att utföra få och långsamt med bra rörelser och hållning).

Göteborg i april 2020

Janne Wanhainen

Top Coach Sweden

1.1 All samlad information: 5 nivåer & 15 program

Via länken "1. All samlad information" kommer du till pdf-fil med alla nivåer, program och övningar. Men du har även tillgång till allt uppdelat med varje nivå var för sig här på sidan så att det ska vara så enkelt som möjligt, på det sätt som passar dig bäst, att få tillgång till det du behöver.

Bläddra ner för att få ytterligare information eller klicka direkt på länkarna nedan. Se filmsekvenserna för att få en snabb överblick över innehållet. 

  1. Träning på begränsad yta
  2. All samlad information: pdf
  3. Rörlighet: film

  4. Nivå 1: film och pdf 
  5. Nivå 2: film och pdf
  6. Nivå 3: film och pdf 
  7. Nivå 4: film och pdf 
  8. Nivå 5: film och pdf 

1.2 Rörlighet

Rörlighet är en mycket viktig grundkomponent i all träning. Ofta saknas tillräcklig rörlighet för att kunna utföra träningen optimalt. Stelhet leder till minskad funktionalitet och kan bidra till att skador uppstår.

Jobba därför gärna kontinuerligt med rörlighet i kombination med träningen så kommer du lära känna din kropp och dess funktionalitet allt bättre med tiden. Eller som idrottsforskaren och sjukgymnasten Carl Askling, som ägnat många års forskning på muskler och senor, säger: "Känns det bra? Stretcha på!

I följande filmsekvens jobbar vi igenom större delen av kroppen. Det tar mindre än 10 min att genomföra och du kommer känna av eventuella stelheter samt skillnader mellan olika delar av kroppen som du kan behöva jobba igenom lite extra. Serie av ytterligare rörlighetsövningar finns här.

OBS! Det kan finnas fysiska förutsättningar som inte gör det möjligt att utveckla viss rörlighet så gå varsamt fram och pressa inte för hårt. 

1.3 Nivå 1

Nivå 1 är mycket lätt träning för dig utan direkt träningsbakgrund och består av 3 program med 6 övningar vardera (totalt 18 övningar). Välj mellan att köra ett eller flera program åt gången samt fritt välja mellan övningarna.

Klicka på filmen för att se utförande av alla övningar från alla tre programmen på nivå 1 i en följd (ca 2 min) så blir det enklare för dig att genomföra träningen.

Klicka här för att öppna pdf-fil där du ser programmen, alla övningar och den information du behöver för att komma igång. Det finns möjlighet att skriva ut sidan. När du klarar att utföra övningarna i alla tre programmen är det dags för nivå 2. 

1.4 Nivå 2

Nivå 2 är lätt träning för dig med begränsad träningsbakgrund och består av 3 program med 8 övningar vardera (totalt 24 övningar). Välj mellan att köra ett eller flera program åt gången samt fritt välja mellan övningarna.

Klicka på filmen för att se utförande av alla övningar från alla tre programmen på nivå 2 i en följd (ca 3 min) så blir det enklare för dig att genomföra träningen.

Klicka här för att öppna pdf-fil där du ser programmen, alla övningar och den information du behöver för att komma igång. Det finns möjlighet att skriva ut sidan. När du klarar att utföra övningarna i alla tre programmen är det dags för nivå 3. 

1.5 Nivå 3

Nivå 3 är träning för dig med viss träningsbakgrund och består av 3 program med 9 övningar vardera (totalt 27 övningar). Välj mellan att köra ett eller flera program åt gången samt fritt välja mellan övningarna.

Klicka på filmen för att se utförande av alla övningar från alla tre programmen på nivå 3 i en följd (ca 3 min) så blir det enklare för dig att genomföra träningen.

Klicka här för att öppna pdf-fil där du ser programmen, alla övningar och den information du behöver för att komma igång. Det finns möjlighet att skriva ut sidan. När du klarar att utföra övningarna i alla tre programmen är det dags för nivå 4. 

1.6 Nivå 4

Nivå 4 är utmanande träning för dig med god träningsbakgrund och består av 3 program med 8 övningar vardera (totalt 24 övningar). Välj mellan att köra ett eller flera program åt gången samt fritt välja mellan övningarna.

Klicka på filmen för att se utförande av alla övningar från alla tre programmen på nivå 4 i en följd (ca 3 min) så blir det enklare för dig att genomföra träningen.

Klicka här för att öppna pdf-fil där du ser programmen, alla övningar och den information du behöver för att komma igång. Det finns möjlighet att skriva ut sidan. När du klarar att utföra övningarna i alla tre programmen är det dags för nivå 5.

2. Träning med hopprep

Ni har säkert hört det förr men det är värt att upprepa för träning med hopprep är verkligen superträning för hela kroppen och kan i princip utföras av alla, oavsett träningsbakgrund och -erfarenhet. Det går dessutom alldeles utmärkt att träna på begränsad yta och t.o.m. utan hopprep.

I filmklippet får ni inspiration på övningar för att enkelt, snabbt och smidigt kunna träna upp och utveckla såväl styrka, snabbhet, uthållighet som koordination som enkelt kan göras hemma.

Precis som med all annan träning gäller det att börja lugnt och variera med annan träning för att successivt stegra tid och antal hopp samt mer utmanande övningar. 

Fördjupa er gärna om hopprepsträningens nytta och effekter, bl.a. i artikel på www.time.com 

1.7 Nivå 5

Nivå 5 är avancerad träning för dig med mycket god träningsbakgrund och består av 3 program med 6 övningar vardera (totalt 18 övningar).

Du kan komplettera med övningar från nivå 1-4. Det viktiga är att du skapa variation av övningar och allsidig belastning av kroppen för att vidareutvecklas och minimera risk för överbelastning.

Klicka på filmen för att se utförande av alla övningar från alla tre programmen på nivå 5 i en följd (ca 2 min) så blir det enklare för dig att genomföra träningen.

Klicka här för att öppna pdf-fil där du ser programmen, alla övningar och den information du behöver för att komma igång. På denna nivån så har du uppnått en bra grundträningsnivå. Nästa steg är att individanpassa träningen utifrån de mål och ambitioner du har.

3 Trappträning

Ytterligare en form av superträning är trappträning som i princip kan varieras obegränsat, vilket ni kan se i klippen med de olika nivåerna nedan. Fördelen med trappträning är bl.a. att man aktiverar större muskelgrupper och kan både bedrivas muskelstärkande och konditionshöjande samtidigt som man

kan utvecklar snabbhet, koordination och även rörlighet.

Lyssna på intervjun när Mattias Sunneborn och Jenny Åkervall träffar professor och överläkare Mai-Lis Hellénius och får höra om hälsoeffekterna av att gå #100trappsteg om dagen. Så enkelt bara genom att välja trappa istället för hiss och rulltrappa. Men även så snabbt, smidigt och enkelt (och kul!) att komma igång med eller variera sin träning. Oavsett om man tycker det är det bästa (eller sämsta) som finna att ge sig ut och gå, springa, träna på gym, köra CrossFit eller röra på sig överhuvudtaget. 

Det kan kort sagt göra underverk både för hälsa och prestation.

3.1 Trappträning - Nivå 1

Nivå 1 är mycket lätt träning för dig utan direkt träningsbakgrund och består av flertalet övningar som man kan välja mellan att köra en eller flera åt gången.

Hitta en trappa där trappstegen inte är för små eller för höga för dig. Antalet trappsteg bör vara minst 20 st men det fungerar givetvis bra även med färre trappsteg (upprepa bara fler gånger). Första passen är det bra om du kör varje övning 2-3 gånger, går lugnt tillbaka mellan varje gång och upprepar (övning 1 2 x 20 steg, övning 2 2 x 20 steg o.s.v.). Efter en tid kan du istället köra övningarna i som en cirkelträning efter varandra och upprepa dem 2-3 varv. 

Klicka på filmen för att se utförande av alla övningar på nivå 1 i en följd (ca 2 min). När du klarar att utföra övningarna i programmet och vill ta nästa steg i utvecklingen är det dags för nivå 2. 

3.2 Trappträning - Nivå 2

Nivå 2 är lätt träning för dig med begränsad träningsbakgrund och består av flertalet övningar som dukan välja mellan att köra en eller flera åt gången.

Hitta en trappa där trappstegen inte är för små eller för höga för dig. Antalet trappsteg bör vara minst 20 st men det fungerar givetvis bra även med färre trappsteg (upprepa bara fler gånger). Första passen är det bra om du kör varje övning 2-3 gånger, går lugnt tillbaka mellan varje gång och upprepar (övning 1 2 x 20 steg, övning 2 2 x 20 steg o.s.v.). Efter en tid kan du istället köra övningarna i som en cirkelträning efter varandra och upprepa dem 2-3 varv.

Klicka på filmen för att se utförande av alla övningar på nivå 1 i en följd (ca 2 min). När du klarar att utföra övningarna i programmet och vill ta nästa steg i utvecklingen är det dags för nivå 3. 

3.3 Trappträning - Nivå 3

Nivå 3 är träning för dig med viss träningsbakgrund och som känner att behärskar nivå 2. Träningen består av flertalet övningar som man kan välja mellan att köra en eller flera övningar åt gången.

Hitta en trappa där trappstegen inte är för små eller för höga för dig. Antalet trappsteg bör vara minst 20 st men det fungerar givetvis bra även med färre trappsteg (upprepa bara fler gånger). Första passen är det bra om du kör varje övning 2-3 gånger, går lugnt tillbaka mellan varje gång och upprepar (övning 1 2 x 20 steg, övning 2 2 x 20 steg o.s.v.). Efter en tid kan du istället köra övningarna i som en cirkelträning efter varandra och upprepa dem 2-3 varv.

Klicka på filmen för att se utförande av alla övningar på nivå 3 i en följd (ca 2 min). När du klarar att utföra övningarna i programmet och vill ta nästa steg i utvecklingen är det dags för nivå 4. 

3.4 Trappträning - Nivå 4

Nivå 4 är träning för dig med bra träningsbakgrund och som känner att behärskar nivå 3. Träningen består av flertalet övningar som man kan välja mellan att köra en eller flera övningar åt gången.


Hitta en trappa där trappstegen inte är för små eller för höga för dig. Antalet trappsteg bör vara minst 20 st men det fungerar givetvis bra även med färre trappsteg (upprepa bara fler gånger). Första passen är det bra om du kör varje övning 2-3 gånger, går lugnt tillbaka mellan varje gång och upprepar (övning 1 2 x 20 steg, övning 2 2 x 20 steg o.s.v.). Efter en tid kan du istället köra övningarna i som en cirkelträning efter varandra och upprepa dem 2-3 varv.


Klicka på filmen för att se utförande av alla övningar på nivå 4 i en följd (ca 2 min). När du klarar att utföra övningarna i programmet och vill ta nästa steg i utvecklingen är det dags för nivå 5.

3.5 Trappträning - Nivå 5

Nivå 5 är träning för dig med mycket god träningsbakgrund och som känner att behärskar nivå 4. Träningen består av flertalet övningar som man kan välja mellan att köra en eller flera övningar åt gången.


Hitta en trappa där trappstegen inte är för små eller för höga för dig. Antalet trappsteg bör vara minst 20 st men det fungerar givetvis bra även med färre trappsteg (upprepa bara fler gånger). Första passen är det bra om du kör varje övning 2-3 gånger, går lugnt tillbaka mellan varje gång och upprepar (övning 1 2 x 20 steg, övning 2 2 x 20 steg o.s.v.). Efter en tid kan du istället köra övningarna i som en cirkelträning efter varandra och upprepa dem 2-3 varv.


Klicka på filmen för att se utförande av alla övningar på nivå 5 i en följd (ca 2 min). Nästa steg är att individanpassa träningen utifrån de mål och ambitioner du har men du kan se ytterligare några övningar på mer avancerad nivå nedan.

3.6 Trappträning - Nivå +6

Är ni mycket vältränade, inte har några fysiska besvär och vill ta trappträningen ytterligare några nivåer så är det bara kreativiteten som sätter begränsningar. Men iakta försiktighet och sunt förunuft utifrån era nuvarande fysiska förutsättningar.

Följande övningar är några exempel på vad högre nivåer kan innehålla men all träning  och övningar bör individanpassas utifrån varje enskild individs träningsbakgrund, målsättningar och ambitioner.

Vill ni ha hjälp med det hör ni bara av er.


1. Immunförsvar, minskad stress & må bättre 

Trots att allt fler blir mer medvetna om andningens påverkan för att cellerna och kroppen ska fungera optimalt och bidra till bättre hälsa ökat välbefinnande, mer energi och minskad stress så är det försvinnande få som aktivt tränar sin andning. Med tanke på att vi tar upp till 25 000 andetag per dygn och klarar oss ofantligt mycket längre utan mat och dryck än vad vi gör utan att andas, så kan vi påverka vår kropp både direkt och på lång sikt beroende på hur vi andas och succesivt lära oss att utveckla andningen - oavsett ålder. Inte minst med tanke på den påverkan av immunförsvaret.

Men hur ska man då egentligen andas?

Det finns flera andningstekniker/-metoder men vad skiljer dem åt och vilken metod är bäst? Eller är det bäst att kombinera dem på något sätt? Det korta och självklara svaret är: det beror på. Fysiska och psyktiska förutsättningare, nuvarande situation, vad man har framför sig, känslotillstånd, vad man vill uppnå etc. Jag beskriver metoder jag känner är mest relevanta kopplat till denna sidan i kommande avsnitt. Vill man fördjupa sig ytterligare så kan ni bl.a. se betydligt fler beskrivningar och länkar på Olle Sundbergs, Hälsosidorna.

Generellt så andas de flesta av oss för mycket, vilket ökar nivåerna av syre och sänker koldioxidtrycket i kroppen och ger ett stresspåslag (ökad nivå av adrenalin). Vid normalt koldioxidtryck hålls adrenalinnivån nere vilket får oss naturligt avslappnade. Därav har andningen bl.a. stor betydelse när man upplever och vill minska stress.

Så i normalläge, där vi befinner oss större delen av dygnet, bör vi andas långsam, djup ("magen") och rytmisk andning, in och ut genom näsan, vilket får oss att slappna av och triggar parasympatiska nervsystemet, vårt lugn- och ro-system.

Det parasympatiska nervsystemet är den ena delen av det autonoma nervsystemet, d.v.s. de nerver som styr inre organ som arbetar utan att vi aktivt behöver tänka på det såsom att hjärtat ska fungera, andningen, blodtrycket, tarmarnas rörelser etc. Den andra delen är det sympatiska nervsystemet som förbereder kroppen för kamp eller flykt, t.ex. ökar stresshormoner, puls, blodflöde och -tryck, svettning m.m.

Men det finns mycket starka fördelar även med andningstekniker där man temporärt fokuserar på en andning som överstiger kroppens behov. Vilket som är fördelaktigast beror som sagt på. Fördjupa er mer under respektive andningsteknik och prova er fram hur ni påverkas.

Andning

2. Wim Hof metoden

Innan man bekantar sig med Wim Hof så bör man reflektera över hur snabbt vi bildar oss en uppfattning om andra personer och med tanke på det, men framförallt med tanke på de relevanta resultat som metoden kan påvisa såväl inom forskning som praktisk tillämpning, se till värdet av metoden och fördjupa sig i den framför hur man utifrån sitt eget perspektiv ser på individen Wim Hof. 

Kortfattat så har Wim Hof ​​ utvecklat den så kallade Wim Hof metoden som kännetecknas av enkelhet och effektivitet som bygger på träning av andningsteknik, gradvis exponering för kyla och utveckling av mindset (tankesätt).

Effekterna har genomgått en rad vetenskapliga studier och undersöks av vetenskapliga institut. Genom metoden har man bl.a. kunnat visa att man kan påverka det autonoma nervsystemet och immunsystemet. Något som enligt tidigare vetenskap inte ska vara möjligt.

En uppmärksammad studie gjordes på Radoud University där en testgrupp injecerades med ett endotoxin (Escherichia coli) och en "vanlig" person snabbt skulle ha fått starka, influensaliknande symptom. Men hos testgruppen som hade blivit tränade enligt metoden i fyra dagar så uteblev reaktionen. Allt fler menar att metoden kan ha avgörande betydelse att förbereda kroppen även mot virusangrepp som Coronaviruset.

Jag har själv testat metoden sedan december 2019 för att, precis som jag gör

med allt annat, kunna utvärdera innan jag väljer om jag kan rekommendera till andra. I det här fallet kan jag starkt rekommendera att man provar metoden. Men att man gör det gradvis, steg för steg, tills man kan göra det fullt ut, dagligen i minst 2 veckor innan man utvärderar. 

Jag rekommenderar dock att man först fördjupar sig i metoden, bl.a. genom att läsa igenom e-boken om metoden och studierna och fördjupar sig på webbsidan om metoden (läsa, se filmklipp etc.) för att bilda sig en uppfattning utifrån den egna specifika situationen som man befinner sig i och sina fysiska förutsättningar. Allt för att minimera risker (se klippet om säkerhet) och för att verkligen kunna få hjälp av metoden så är det helt avgörande att gå varsamt fram och gradvis vänja kroppen, precis som all annan träning. Här är en introduktion till andningstekniken och guidning av övningen (kolla introduktionen först).

Wim Hof var i början av mars 2020 med i SVT:s "Skavlan" men jag känner att de kunde ha förberett och nyttjat hans medverkan betydligt bättre så att de som såg programmet hade få ut mesta möjliga värde. Mer intressant är när Alexander Pärleros intervjuar Wim i Framgångspodden. Ni kan även se Alexanders 10 min långa isbad hos Wim.

Känner man sig skeptisk till Wim Hof metoden men skulle vilja göra ett snabbt test och samtidigt kunna göra fler armhävningar än ni hittills klarar så kan ni kolla in detta. Det finns alltså mer nytta än "bara" kopplat till hälsa.

3. Medveten andning

Wim Hof metoden är en temporär insats som man kan och bör jobba med dagligen. Dygnets övriga tid handlar det mer om att andas långsamt, djupt ("med magen") och med rytmisk andning, in och ut genom näsan för att hålla sig avspänd och avslappnad. Precis som bl.a. Anders Olsson på Medveten Andning förespråkar och beskriver 12 viktiga fördelar med förbättrade andningsvanor. Filmklippet är ett samtal mellan Lars-Eric Uneståhl, pionjär inom mental träning i Sverige, och Anders Olsson där de diskuterar  andning.

Livet börjar och slutar med ett andetag. Vi överlever i veckor utan mat, utan vatten i dagar men utan att andas överlever vi bara några minuter.
Vi tar ca 1 000 andetag varje timme, upp till 25 000 andetag per dygn. Vilket blir 10-20 kg luft som passerar in och ut ur vårt system varje dag. Alltså 10 gånger mer än den mängd mat vi äter. Det ger lite perspektiv på hur viktig vår andning är.