OM TCS

PROFESSIONELL COACHTop Coach Sweden (TCS) ska effektfullt bidra till att utveckla träning och hälsa. All träning bygger på rätt kombination av de fem fysiska grundegenskaperna: snabbhet, uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. Men att träna rätt och att utveckla sig själv och andra på bästa sätt handlar mycket om att vara öppen i sinnet, lyhörd och insiktsfull. Samtidigt ifrågasättande, kritiskt granskande och att se delar såväl som helhet och hur olika delar och helheter samverkar med varandra. Ju mer man lär sig desto mer kommer man till insikt med att man aldrig blir fullärd.

Janne Wanhainen, som är grundare av TCS, har förmånen att arbeta professionellt med kvalitativa träningar, testverksamhet, utbildningar, föreläsningar, events och camps/läger och kan erbjuda helt unika lösningar inom området. Allt utifrån önskemål, bakgrund, nuvarande situation och mål/ambitioner. Dels tack vare sin mycket långa erfarenhet (drygt 30 år) som aktiv, tränare, coach och ledare samt genom samarbete med de mest professionella inom träning och hälsa.

Janne är en av svensk friidrotts flitigast anlitade tränarutbildare och har hjälpt tusentals motionärer, satsande idrottare inom olika idrotter och personliga tränare, coacher och instruktörer att vidareutvecklas. Utöver motionärer och elitidrottare inom olika idrotter har han bl.a. hjälpt fotbollsikonen Kennet Andersson inför Mästarnas Mästare där ”Bollaget” stod som slutsegrare.

Han lägger otroligt mycket tid på kontinuerlig vidareutbildning och har genom åren praktiserat teori på sig själv för att verkligen bli insatt och förstå innan andra får ta del av ny kunskap för att på bästa sätt uppnå utveckling och prestation utifrån olika individers förutsättningar och möjligheter. Han har visat att det både går att hålla en hög nivå och att hållbart utveckla snabbhet, styrka och explosivitet långt upp i åldrarna, bl.a. genom bedriften att hoppa minst 2 m i höjd 23 år i rad (2.11 m som 38-åring) och flerfaldig världs- och europamästare inom veteranfriidrotten.

Janne är certifierad ledarskapscoach, utvecklare och utbildare såväl inom idrotten som inom flera andra branscher. Han är en prestigelös och ödmjuk ledare som arbetar kvalitativt och professionellt med att utveckla människor ur ett helhetsperspektiv.